Ślub Twoich marzeń
nie pamiętasz hasła?

Co załatwisz w USC

dodano: 2011-02-08 08:51:57, ostatnia aktualizacja: 2012-07-17 18:20:04

1. Sprostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego

2. Uzupełnienie treści w aktach stanu cywilnego

3. Wpisywanie aktów sporządzonych poza granicą kraju

4. Odtwarzanie aktów stanów cywilnego

5. Zmiana imion i nazwiska

6. Realizacje postanowień sądów

7. Wydawanie decyzji i postanowień

8. Wydawanie zaświadczeń:

-o braku aktu w księgach stanu cywilnego

-o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

9. Przyjmowanie zgłoszeń jubileuszy długoletnich pożyć małżeńskich

10. Wystawianie wniosków o nadanie medali ,,Za długoletnie Pożycie Małżeńskie”

11. Udzielanie informacji na zapytania z zakresu rejestracji stanu cywilnego i innych czynności wykonywanych przez USC.

12. Przyjmowanie osób zamierzających zawrzeć związek małżeński

13. Przyjmowanie i wypełnianie zapewnień

14. Wydawanie i przyjmowanie zaświadczeń do ślubów konkordatowych

15. Ustalanie terminu ślubu cywilnego

16. Wydawanie decyzji o skróceniu terminu wyczekiwania na zawarcie ślubu cywilnego

17. Przyjmowanie oświadczeń o:

-nazwisku jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa i ich dzieci

-powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

-uznaniu dziecka przez ojca

-nadaniu dziecku nazwiska męża matki

-zmianie imion noworodkom

 

Ponadto

 

  1. Rejestracja urodzeń noworodków
  2. zaświadczenie urodzenia dziecka
  3. dowody osobiste rodziców
  4. odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka jeżeli ślub był zawarty w innej miejscowości niż Tomaszów Mazowiecki:
  5. panna - musi dostarczyć akt urodzenia
  6. wdowa - akt zgonu męża
  7. rozwódka - akt ślubu z adnotacją o rozwodzie

 

 

USC wydaje również akty zgonu

^ do góry