Ślub Twoich marzeń
nie pamiętasz hasła?

Niezbędne dokumenty

dodano: 2010-11-26 00:00:00, ostatnia aktualizacja: 2011-02-04 00:44:53

Urząd Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

  • odpis aktu urodzenia;

 

  • dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa – jeżeli osoba ta pozostawała poprzednio w związku małżeńskim lub dowód nieistnienia małżeństwa – jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby. W przypadku orzeczeń wydanych przez właściwe organy innego kraju, orzeczenia te wymagają uznania przez polski sąd. Oznacza to, iż trzeba przeprowadzić osobne postępowanie przed sądem polskim o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego;

 

  • pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa;

 

  • dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo za granicą, wydany przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli otrzymanie dokumentów napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody;

 

  • tłumaczenie dokumentów wystawionych w innym języku niż polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Do wglądu dla urzędnika:

 

  • ważny paszport lub dowód osobisty

 

  • kartę stałego pobytu, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe;

 

  • wizę, w przypadku pobytu czasowego lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce przy możliwości wjazdu do Polski na zasadach bezwizowych.

 

^ do góry